Kamerans historia

Kamerans historia

Året var 1777 när Carl Wilhem Scheele, som var en av 1700-talets mest framstående kemister upptäckte att när silversalter blir utsatt för ljus mörknar det och en svärtning (det som händer när fotokemisk teknik används för att exponera och framkalla bilder). Läs vidare...